Planul Calitatii: Plan calitate, Calitate in constructii prin societatea Abstract

 

Constructii.
Consultanta in constructii.
Calitatea si operativitatea de
care puteiti beneficia utilizand
serviciile societatii noastre.

CQ

RTE

PLANUL CALITATII

Contact:
0745.395.485
plancalitate@abstract-co.ro

 

 

 

PLANUL CALITATII in constructii

Vezi aici continut PLANUL CALITATII

SC Abstract SRL asigura specialisti PLANUL CALITATII pentru societatile de constructii.

Planul Calitatii contribuie la consolidarea increderii beneficiarului, ca pe parcursul activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate, precum si cerintele aplicabile specificului activitatilor desfasurate / prestate.

Planul Calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de catre societate, in vederea asigurarii calitatii lucrarilor de executie a obiectivelor contractate.

Planul Calitatii prezinta capacitatile/disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate, pentru a realiza produse / presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate.

Planul Calitatii - scop si utilitate:
    • Consolidarea increderii clientului in capacitatile si disponibilitatile societatii ;
    • Licitatii / achizitii lucrari :
       Planul Calitatii este o componenta esentiala a documentatiei depuse de societate.

Planul Calitatii pentru societati de constructii
Intocmim Planul Calitatii, conform HGR 766, astfel:
    • general ( adaptabil pentru fiecare obiectiv )
      
sau intocmit
    • pentru un obiectiv / o lucrare anume.

Planul Calitatii se intocmeste si redacteaza conform HGR 766.

Cuprins
CAP.  0. Introducere
                   01. Obiectul, scopul si domeniul de aplicare al Planului Calitatii
                   02. Documente de referinta
                   03. Definitii si abrevieri
                   04. Elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii

CAP.  1. Responsabilitatile managementului.
                Politica si obiectivele societatii privind calitatea
                                          - Declaratia conducerii societatii
                                          - Obiectivele privind calitatea
                                          - Organizare
                                          - Responsabilitati si competente generale privind calitatea.
                                          - Responsabilitati specifice atributiilor
                                                    - Sef punct lucru / Sef santier
                                                    - Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE )
                                                    - Responsabil Controlul Calitatii ( CQ )
                                                    - Responsabilii de activitati
                                                    - Planificarea, implementarea si controlul activitatilor
                                                    - Colaboratori. Subcontractanti
CAP.  2. Sistemul calitatii
CAP.  3. Analiza contractului
CAP.  4. Controlul proiectarii
CAP.  5. Controlul documentelor si datelor
CAP.  6. Aprovizionarea
                                          - Procesul de aprovizionare
                                          - Masuri de asigurare a calitatii
                                                    - Selectarea furnizorilor.
                                                    - Comanda / contractul de aprovizionare
                                                    - Transpotul produsului aprovizionat
                                                    - Receptia / Verificarea produsului aprovizionat
                                                    - Testarea produsului aprovizionat / pus in opera
                                                    - Depozitarea produsului aprovizionat

CAP.  7. Controlul produsului furnizat de client
CAP.  8. Identificarea si identificarea produsului / lucrarii
CAP.  9. Controlul proceselor
CAP.10. Inspectii si incercari
CAP.11. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare
CAP.12. Stadiul inspectiilor si incercarilor
CAP.13. Controlul produsului neconform
CAP.14. Actiuni preventive si corective
CAP.15. Transportul, livrarea, manipularea, depozitarea si conservarea produselor
CAP.16. Controlul inregistrarilor referitoare la calitate
CAP.17. Audituri interne ale calitatii
CAP.18. Instruire
CAP.19. Service
CAP.20. Tehnici statistice

ANEXA 1 FORMULARE
                                          - Documentatii de referinta
                                          - Formulare utilizate in cadrul societatii
                                          - Formulare aplicabile:
                                                    - Toate Procesele Verbale ( in format printabil )
                                                    - Condica betoane
                                                    - Borderou transmitere probe betoane
                                                    - Borderou transmitere probe OB
                                                    - Fisa Obiectiv
                                                    - RNC
                                          - Plan Control Calitate, Verificari si Incercari ( PCCVI )
                                          - Proceduri de lucru
                                          - Proceduri de sistem
                                          - Proceduri operationale
                                          - Proceduri Tehnice de Executie ( Lista )

ANEXA 2 CARTEA TEHNICA. Indrumar / Ghid de intocmire
                                          - Norme de intocmire
                                          - Centralizator piese
                                          - Fisa de date sintetice
                                          - Jurnalul evenimentelor
 
Contractati-ne pentru detalii, functie de obiectivele D-voastra.

Vezi aici continut PLANUL CALITATII

   

 

 

Planul Calitatii: Plan calitate, Calitate in constructii.

 

Home  Meta Tag Generator  Numar de caractere in text  Numar de cuvinte in text  Site-uri anunturi online  Codificare / Decodificare  Planul calitatii 

Ziare, Reviste online  Directoare web straine  Inscriere in directoare web straine  Inscriere in directoare web romanesti  Publicare anunturi online  Contact